Zvonimir Home Mapa weba Kontaktirajte nas
HrvatskiEnglishGermanRussian Zvonimir, Gotov?eva 1, HR-10000 Zagreb, Tel: 01 4670 684, Fax: 01 4670 681  
www.zvonimir.biz   
   Povijest

King RoulettesKing Roulettes


Posjetite na?e nove web stranice:

www.zvonimir-hitech.com

www.kingroulettes.com
O NAMA

Zvonimir

Firma se bavi sa proizvodnjom proizvoda visoke tehnologije na podru?jima strojarstva, elektronike i software-a.

Trenutno nam je osnovna preokupacija proizvodni program "King-Roulettes" koji proizvo?a?ima automatskih ruleta nudi sve komponente visoke tehnologije (cilindri automatskih ruleta, elektronika i software za automatski rulet) a od nedavno obuhva?a i kompletne automatske rulete te manualne cilindre ruleta.

Osim toga kontinuirano radimo na dugoro?nom projektima razvoja software-a za organizaciju i pra?enje poslovanja "VPM" namijenjenog proizvodnim firmama poput na?e.

U okviru tog projekta osobito smo usredoto?eni na usavr?avanje vlastite organizacije proizvodnje i pra?enja poslovanja koje treba biti referenca za budu?e korisnike tog proizvoda.
Firma obavlja djelatnost na tri lokacije:

Hrvatska, Zagreb - Centar
Tim stru?njaka na podru?jima strojarstva, elektronike i softwarea koji kontinuirano radi na cjelokupnom razvoju i prodaji.

Hrvatska, Zagreb - Marku?evac
Manji proizvodni pogon namijenjen za proizvodnju strojnih dijelova za potrebe proizvodnog programa. Na ovoj je lokaciji 1981. osnovana firma pa je danas najve?a vrijednost ovog pogona dugo godina stvarana ekipa iskusnih majstora s kakvom raspola?e rijetko koja firma.

Bosna i Hercegovina, Lakta?i
Kao nosioc proizvodnje ovaj je pogon organiziran za industrijsku proizvodnju proizvoda iz na?eg proizvodnog programa.
Pogon je opremljen modernim cnc-strojevima a organizacija proizvodnje popra?ena softwerom vlastite proizvodnje je na zavidnom nivou zahvaljuju?i tome ?to nam je i to jedna od djelatnosti.

Glavna prednost ovog pogona koja na?im proizvodima omogu?ava nedosti?nu konkurentnost na svjetskom tr?i?tu jest poslovanje oslobo?eno poreza te najni?i tro?kovi kvalitetne radne snage u regiji.

?to nudimo tr?i?tu

Trenutno su na?i kapaciteti zadovoljavaju?e popunjeni vlastitim proizvodnim programom "King-Roulettes" ?iji nam kontinuitet daje neophodnu sigurnost.

Zahvaljuju?i visokom tehnolo?kom nivou na podru?jima strojarstva, elektronike i software-a u stanju smo preuzimati najzahtjevnije projekte i u mogu?nosti usvajati nove proizvode visoke tehnologije po?ev?i od razvoja do uhodane proizvodnje te smo na tom podru?ju otvoreni za suradnju.

Ono ?emu te?imo jest dugoro?na i kontinuirana suradnja gdje partneru mo?emo ponuditi isklju?ivo na? proizvod za koji u potpunosti mo?emo garantirati.NOVOSTI | O NAMA | DJELATNOSTI | KONKURENTNOST | KONTAKT | MAPA WEBA
Izrada web stranica WEB Marketing
POSJETITE NA?E NOVE WEB STRANICE! X

Po?tovani/a,
trenutno se nalazite na na?im starim web stranicama koje sadr?e stare i neva?e?e informacije i uskoro ?e biti uga?ene.

Molimo da posjetite na?e nove web stranice:

Tvrtka: www.cti.hr
Proizvodni program: www.kingroulettes.com

Ugodno surfanje :)