Zvonimir Home Mapa weba Kontaktirajte nas
HrvatskiEnglishGermanRussian Zvonimir, Gotov?eva 1, HR-10000 Zagreb, Tel: 01 4670 684, Fax: 01 4670 681  
www.zvonimir.biz   
   Stojarstvo
   Elektronika
   Software

King RoulettesKing Roulettes


Posjetite na?e nove web stranice:

www.zvonimir-hitech.com

www.kingroulettes.com
STROJARSTVO

Strojarstvo

Strojarstvo je na?a prva i osnovna djelatnost u kojoj raspola?emo sa 24-godi?njim iskustvom.

Na?i proizvodni kapaciteti sastoje se od:
  • tokarenje (cnc tokarenje i klasi?no tokarenje)
  • glodanje (cnc glodanje i klas?no glodanje)
  • kru?no bru?enje
  • plansko bru?enje
  • bravarija
  • monta?a
Na?i su proizvodni kapaciteti prilago?eni srednje serijskoj kontinuiranoj proizvodnji strojnih dijelova i sklopova manje i srednje veli?ine.

Iako nam egzistenciju jam?i vlastiti proizvodni program otvoreni smo za kontinuiranu i dugoro?nu suradnju sa firmama koje svoje potrebe pronalaze u na?im proizvodnim kapacitetima.

Strojarstvo


NOVOSTI | O NAMA | DJELATNOSTI | KONKURENTNOST | KONTAKT | MAPA WEBA
Izrada web stranica WEB Marketing
POSJETITE NA?E NOVE WEB STRANICE! X

Po?tovani/a,
trenutno se nalazite na na?im starim web stranicama koje sadr?e stare i neva?e?e informacije i uskoro ?e biti uga?ene.

Molimo da posjetite na?e nove web stranice:

Tvrtka: www.cti.hr
Proizvodni program: www.kingroulettes.com

Ugodno surfanje :)