Zvonimir Home Mapa weba Kontaktirajte nas
HrvatskiEnglishGermanRussian Zvonimir, Gotov?eva 1, HR-10000 Zagreb, Tel: 01 4670 684, Fax: 01 4670 681  
www.zvonimir.biz   
   Stojarstvo
   Elektronika
   Software

King RoulettesKing Roulettes


Posjetite na?e nove web stranice:

www.zvonimir-hitech.com

www.kingroulettes.com
SOFTWARE

Software

O odjelu

Odjel se kontinuirano bavi razvojem software-a za vlastite projekte te svoje kapacitete nudi tr?i?tu.

Osposobljeni smo za izradu:
 • aplikacija sa primjenom u pra?enju poslovanja
 • aplikacija sa namjenom kontroliranja industrijske elektronike
Projekti u toku

"King Roulettes"
Kontinuiramo radimo na razvoju sljede?ih verzija aplikacije za automatski rulet koji koristimo za potrebe na?eg proizvodnog programa "King-Roulettes".

Funkcija aplikacije jest kontroliranje rada elektromehani?kog ure?aja automatski rulet te komunikacija s igra?ima.

Sve funkcije ure?aja rade bez potrebe za prisustvom operatera - potpuno automatski.

"VPM" - Virtual Production Management
Kontinuirano radimo na razvoju sistema organizacije proizvodnje i pra?enja poslovanja pod nazivom "VPM".

Koncepcija aplikacije "VPM" bazira se na vlastitom dugoro?nom iskustvu u organizaciji proizvodnje i pra?enju poslovanja.

Program je namijenjen sli?nim proizvodnim firmama a svrha mu je:
 • minimaliziranje administracije u organizaciji i pra?enju proizvodnje
  • automatiziranje
   • zaprimanja poslova
   • proslje?ivanja naloga u proizvodnju
   • raspore?ivanja konkretnih poslova u proizvodnji na osnovi prioriteta
   • postupka nabave
   • pretrage skladi?ta
   • kontrole tro?kova
   • statistike realnog poslovanja
  • minimaliziranje utro?enog vremena na obradu ra?unovodstvenih stavki
   • automatizirani transparentni obra?un pla?a proizvodnih radnika na bazi normativa
 • omogu?avanje efikasne dostupnosti informacijama
  • pra?enje proizvodnje u realnom vremenu
  • pra?enje nabave u realnom vremenu
  • ra?unovodstvene informacije
  • statisti?ke informacije
 • omogu?uje spajanje vi?e lokacija u jedan cjeloviti sistem
Od ove aplikacije koja je usko prilago?ena potrebama korisnika o?ekujemo da popuni veliku prazninu na tr?i?tu.

S prodajom planiramo zapo?eti tek nakon potpunog testiranja u vlastitoj firmi ?to bi trebalo otkloniti nepovjerenje prvih kupaca kojima ?emo biti u stanju prezentirati rje?enje ne samo u teoriji nego i u praksi.

"Poslovanje" je zapravo daleko vi?e od aplikacije, ono zapravo obuhva?a i kompletno organizacijsko rje?enje.

O?ekujemo da ?e mnoge firme koje organizaciji i pra?enju poslovanja pridodaju va?nost pokazati veliki interes za ovaj proizvod.NOVOSTI | O NAMA | DJELATNOSTI | KONKURENTNOST | KONTAKT | MAPA WEBA
Izrada web stranica WEB Marketing
POSJETITE NA?E NOVE WEB STRANICE! X

Po?tovani/a,
trenutno se nalazite na na?im starim web stranicama koje sadr?e stare i neva?e?e informacije i uskoro ?e biti uga?ene.

Molimo da posjetite na?e nove web stranice:

Tvrtka: www.cti.hr
Proizvodni program: www.kingroulettes.com

Ugodno surfanje :)