Zvonimir Home Mapa weba Kontaktirajte nas
HrvatskiEnglishGermanRussian Zvonimir, Gotov?eva 1, HR-10000 Zagreb, Tel: 01 4670 684, Fax: 01 4670 681  
www.zvonimir.biz   

King RoulettesKing Roulettes


Posjetite na?e nove web stranice:

www.zvonimir-hitech.com

www.kingroulettes.com
KONKURENTNOST

Budu?i smo svjesni da je konkurentnost jedina garancija uspjeha na svjetskom tr?i?tu pridodajemo joj osobitu va?nost.

?to nam omogu?uje konkurentnost na nemilosrdnom svjetskom tr?i?tu?
  • Proizvodnja je smje?tena u Bosni i Hercegovini gdje smo kao strani investitori oslobo?eni pla?anja poreza u periodu od 5 godina te gdje nam je dostupna u regiji najjeftinija kvalitetna radna snaga potrebna za proizvodnju.
  • U samoj proizvodnji koristimo najmodernije tehnologije.
  • Koristimo potpunu kontrolu tro?kova proizvodnje koja izme?u ostalog podrazumijeva normirana vremena izrade.
  • Kontinuiranim razvojem na podru?ju organizacije proizvodnje i pra?enju poslovanja smanjujemo administraciju i pove?avamo efikasnost.


NOVOSTI | O NAMA | DJELATNOSTI | KONKURENTNOST | KONTAKT | MAPA WEBA
Izrada web stranica WEB Marketing
POSJETITE NA?E NOVE WEB STRANICE! X

Po?tovani/a,
trenutno se nalazite na na?im starim web stranicama koje sadr?e stare i neva?e?e informacije i uskoro ?e biti uga?ene.

Molimo da posjetite na?e nove web stranice:

Tvrtka: www.cti.hr
Proizvodni program: www.kingroulettes.com

Ugodno surfanje :)