EnglishHrvatskiRussian
 

 King Roulettes

Asortiman > Finalni proizvodi za krajnje kupce > Automatski rulet   

  :: Asortiman
    :: Finalni proizvodi za
        krajnje kupce

      :: Automatski rulet
      :: Klasi?ni ruleti

    :: Komponente
        automatskih ruleta

    :: Cjenik komponenti

  :: Konkurentnost
  :: Kvaliteta
  :: Tvrtka
  :: Sajmovi
  :: Kontakt
  :: Mapa weba
  :: Slike
  :: Home

Posjetite na?e nove web stranice:

www.zvonimir-hitech.com

www.kingroulettes.com
Automatski rulet

Ovaj je potpuno automatski rulet rezultat dugotrajnog razvoja.

Vlastita proizvodnja cilindra, elektronike i software-a daje nam sigurnost, te omogu?ava konkurentnost.

Osnovne prednosti ovog ruleta uz dobro poznati cilindar vlastite proizvodnje koji nema konkurencije su elektronika koja se temelji na najmodernijim tehnologijama, kompaktna konstrukcija te izuzetno ekonomi?ne dimenzije od svega 1,75 m u promjeru po ?emu je na? proizvod trenutno jedinstven na tr?i?tu.

Rulet je izra?en od najkvalitetnijih materijala kao ?to su ; egzoti?no puno drvo, inox, ko?a na kvaliteti izrade se ne ?tedi.

Karakteristike software automatskog ruleta

Ukratko, prva verzija software-a raspola?e sa svim standardnim funkcijama jednog dana?njeg software-a automatskog ruleta.

Osnovne karakteristike:
 • op?enito
  • uvid u kompletnu povijest svih igara
  • detektiranje provale
  • zavr?etak igre i pohranjivanje podataka u slu?aju nestanka struje
  • jezici: engleski, ruski, njema?ki, ukrajinski, hrvatski
  • dodavanje i isplata kredita vr?i se putem PDA ure?aja i kodiranih klju?eva te bill acceptora
 • dobitak = rezultat slu?ajnosti
  • parametri od utjecaja na dobitni broj ( brzina ispuha loptice, brzina vrtnje diska) rezultat su slu?ajnog odabira
  • brzina okretanja diska tokom jedne igre varira tako da je nemogu?e predvidjeti sektor gdje ?e pasti loptica
 • rulet i vlasnik
  • nekoliko nivoa pristupa za?ti?enih lozinkom (administrator, manager, vlasnik)
  • definiranje po?etka i kraja radnog vremena
  • statistika (pristup: direktno na ure?aju, na umre?enom ra?unalu, on-line, dojava statisti?kih podataka SMS-porukama)
   • uplate
   • isplate
   • bilance
  • evidencija promjeni postavki
 • rulet i igra?
  • funkcija pozivanja osoblja
  • funkcija zaklju?avanja igra?eg mjesta
  • sve ostale standardne funkcije
Dodatni uzorci oplate
Uz standardnu vrstu lima oplate extra nudimo i veliki izbor dodatnih uzoraka lima oplate automatskog ruleta.

S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10
S11 S12 S13 S14 S15
S16 S17 S18 S19 S20
S21 S22 S23 S24 S25
S26 S27 S28 S29 S30

Uzorak oplate po narud?bi - dodatak na cijenu automatskog ruleta tipa Basic ili Basic BA

Na? razvojni tim trenutno radi na ishodovanju certifikata od strane firme "GLI" (Gaming Labs International). Nadamo se da ?emo ishodovanjem tog certifikata olak?ati procedure ishodovanja certifikata na?ih distributera (u zemljama gdje je to potrebno).

Uvjeti prodaje:
cijene, na?ini pla?anja, rokovi isporuke, transport, korisni?ka podr?ka, servis ...
 
Mali Korisnici:
 
Veliki Korisnici:
 
Kako postati distributer:

* Kliknite na slike kako biste ih uve?ali!

  Automated Gaming Technologies, Gotov?eva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, Tel/fax: 01 4670 684, e-mail: info@zvonimir.biz
POSJETITE NA?E NOVE WEB STRANICE! X

Po?tovani/a,
trenutno se nalazite na na?im starim web stranicama koje sadr?e stare i neva?e?e informacije i uskoro ?e biti uga?ene.

Molimo da posjetite na?e nove web stranice:

Tvrtka: www.cti.hr
Proizvodni program: www.kingroulettes.com

Ugodno surfanje :)